Allah, den upphöjde, säger i den heliga Koranen “Ingen skall besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud & den Yttersta dagen & som regelbundet förrättar bönen & ger åt de behövande & som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg”. At-Tawbah (Ånger) [9:18].

Profeten Muhammed- Allahs frid & välsignelse vare med honom: ”För dem som bygger en Moské för Allahs skull, eller ger ett minimum av stöd, kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt den”. (Ibn Majah, Bukhari & Muslim).DONERA HÄR, TACK!MUSLIMER I VÄXJÖ

Växjö Islamiska Center bildades som en ideell förening september 1988. Föreningen etablerade sig sakta men säkert i det svenska samhället. Islamiska Förbundet i Växjö startade i en liten skala i en källarlokal i Växjö. Det var första gången som muslimerna i Växjö kunde be tillsammans & lärde sig läsa koranen. Med tiden ökade antalet muslimer i staden & det blev grunden till bildandet av Stiftelse Växjö Muslimer år 2001, bestående av över 30 olika nationaliteter från hela världen.

Växjö är Europas grönaste stad & en universitetsstad med studerande från hela världen. Staden & regionen behöver en vacker Moské som motsvarar de tjänster som tusentals muslimer behöver utföra varje dag, vecka & år. Mycket handlar det om välmående & trivsel. Det är av stor vikt att även svenska muslimer i Sverige känner att dem tillhör samhället utan att riskera att förlora identitet, religion & kultur. Stiftelsen Växjö Muslimer genom dess ordförande är den enda Islamiska institutionen i regionen som har rätt till vigsel m.fl., & är en av dem första i hela Sverige som fick mark dedikerat för begravning av avlidna muslimer. Framgångarna har fortsatt vara stora för den muslimska kommuniteten i kommunen.

Stiftelsen Växjö Muslimer fungerar som ett centrum för andra närliggande Moskéer. Stiftelsen bistår dem med rådgivning, imamer till fredagsbönen & predikningar, samt undervisning i Koran.Verksamheten inom Stiftelsen Växjö Muslimer har stor spridning över åldrar & även kön. Vi har t.ex. aktiviteter för kvinnor, & undervisar flickor & tjejer i religion & det arabiska språket. Böneutrop som går ut på varje fredagsbön kalla till bön genom uppsatta högtalare på Moskén.


GRUNDSKOLAN & FÖRSKOLAN I VÄXJÖ

År 2002 startades Stiftelsen Växjö Islamiska Skola. En grundskola F-6 från början startade med 30 elever. Idag består skolan av 250 elever från många olika länder. Dessa barn får nu möjlighet att lära sig mer om sin religion, tro, dyrkan, etik, bevara sin kultur & tradition, samt visa respekt & tolerans mot andra medmänniskor som inte hör till samma tro.

Stiftelsen Växjö Islamiska Skola är en svensk grundskola med allt vad det innebär. Skolan följer de lagar & regler som skolverket har gentemot alla skolor i landet. Utöver de svenska ämnena finns även undervisning i Koran, Islam & det arabiska språket för arabisktalande, men även för icke araber som önskar lära sig språket.

År 2008 invigdes det första Islamiska förskola i Kronoberg med barn i åldrarna ett till fem år gamla. Med Allahs hjälp har vi kunnat arbeta aktivt med att undervisa barn i koranläsning & memorering. Det finns varje år en eller flera barn som lär sig stora delar av koranen utantill. Antalet barn på dagis är 200.


VÄXJÖ MOSKÉ BYGGPROJEKT

Behovet av att muslimer kan samlas under fredagsbönen & andra högtidliga tillfällen, ledde till köp av mark på ca 7000 m2 i syfte att bygga en riktig Moské där muslimer kan be fem gånger om dagen, samt samlas för att i Allahs namn kunna praktisera Islam & även lära yngre generationer den fredliga religion så som Allah vill att det ska vara.

Frågan om ett Moskébygge har varit en het fråga för media, men trots det har kommunen & de regionala myndigheterna visat välvilja & vi har blivit tilldelat mark i syfte att bygga Moskén.

Under 2008 byggdes det en tillfällig barack för ca 600 personer, som skulle fungera som en böneplats för muslimerna i kommunen. Bygglovet för den tillfälliga byggnaden går ut 2019, men med möjlighet att förlänga till 2025. Idag är det över 20 tusen muslimer i regionen som på något sätt behöver utföra olika tjänster som; bön, vigsel, rådgivning, begravning. Under fredagsbön & Eid firandet tvingas muslimerna att be ute p.g.a. att platsen inte räcker till.

Med Allahs vilja, tänker Stiftelsen Växjö Muslimer bygga en riktigt Moské i Växjö som ska tjäna 1000 män & 400 kvinnor samtidigt. Moskén kommer att byggas i två våningar & det kommer att kostar mycket pengar, men med Allahs hjälp hoppas vi kunna förverkliga vår dröm & det behov som muslimerna i den delen av Sverige har. Vi har redan börjat samla pengar & ber alla våra bröder & systrar som har möjlighet att hjälpa till att göra en insats i att bygga Guds hus i förhoppning om att Allahs barmhärtighet faller över oss.

Profeten Muhammed- Allahs frid & välsignelse vare med honom: ”För dem som bygger en moské för Allahs skull, eller ger ett minimum av stöd, kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt den”. (Ibn Majah, Bukhari & Muslim).

Det är värt att nämna att den nuvarande Moskén används dagligen fem gånger om dagen. Som information kan sägas att mer än 100 personer ber fajr i Moskén även när det är minus 15 grader kallt. Må Allahs välsignelse vara över dig & din familj. Din insats kan hjälpa oss att sprida sanningen som Islam som en fredlig religion.

Du är alltid välkommen ifall du har fundering eller frågor kring Moskébygget i Växjö. Du kan ta kontakt med Stiftelsen Växjö Muslimer ordförande Ismail Abuhelal.