Allah, den upphöjde, säger i den heliga Koranen “Ingen skall besöka moskéerna, Guds hus, utom de som tror på Gud & den Yttersta dagen & som regelbundet förrättar bönen & ger åt de behövande & som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg”. At-Tawbah (Ånger) [9:18].

Profeten Muhammed- Allahs frid & välsignelse vare med honom: ”För dem som bygger en Moské för Allahs skull, eller ger ett minimum av stöd, kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt den”. (Ibn Majah, Bukhari & Muslim).


DONERA HÄR, TACK!


MUSLIMER I VÄXJÖ

Växjö Islamiska Center (Islamiska Förindet i Växjö) grundades som en ideell förening i september 1988 & har sedan dess etablerat sig i det svenska samhället. Föreningen började sin verksamhet i en marklokal i Växjö, vilket gjorde det möjligt för muslimer i Växjö att be tillsammans och lära sig att läsa Koranen för första gången. Med tiden har antalet muslimer i staden ökat, vilket blev grunden till bildandet av Stiftelsen Växjö Muslimer år 2001, som består av över 30 olika nationaliteter från hela världen.

Växjö är känt som Europas grönaste stad och en universitetsstad som lockar studenter från hela världen. Staden & regionen behöver en vacker Moské som kan erbjuda de tjänster som tusentals muslimer behöver utföra varje dag, vecka & år. Detta handlar om välbefinnande & trivsel, & det är av stor vikt att även svenska muslimer känner att de tillhör samhället utan att riskera att förlora sin identitet, religion och kultur.

Senaste 20 åren har all verksamhet som tillhör församlingen & Stiftelsen Växjö Muslimer, genom dess ordförande, är den enda islamiska institutionen i regionen som har rätt att genomföra vigslar & andra ceremonier & är en av de första i hela Sverige som fick mark dedikerad för begravning av avlidna muslimer. Stiftelsens framgångar har fortsatt vara stora för den muslimska gemenskapen i kommunen.

Stiftelsen Växjö Muslimer fungerar som ett centrum för andra närliggande Moskéer. Stiftelsen bistår dessa med rådgivning, imamer till fredagsbönen & predikningar, samt undervisning i Koranen. Stiftelsen har en bred verksamhet över åldrar & kön, med aktiviteter för kvinnor & undervisning av flickor & tjejer i religion & det arabiska språket. Böneutropet vid varje fredagsbön utförs genom högtalare på Moskén.


SKOLAN & FÖRSKOLAN I VÄXJÖ

Stiftelsen Växjö Islamiska Skola grundades år 2002 & började som en grundskola för klasserna F-6 med 30 elever. Idag består skolan av 250 elever från många olika länder. Skolan erbjuder en möjlighet för eleverna att lära sig mer om sin religion, tro, dyrkan, etik, samt att bevara sin kultur och tradition, samtidigt som de lär sig visa respekt & tolerans för andra medmänniskor som inte delar samma tro.

Stiftelsen Växjö Islamiska Skola är en grundskola som följer de nationella lagar & regler som skolverket har fastställt för alla skolor i landet. Utöver de vanliga ämnena som lärs ut i den svenska grundskolan, erbjuds eleverna undervisning i Koranen, Islam & arabiskan, både för arabisktalande elever & för elever som önskar lära sig språket.

År 2008 invigdes den första islamiska förskolan i Kronobergs län för barn mellan ett & fem år gamla. Med Allahs hjälp har vi kunnat erbjuda aktiv utbildning i koranläsning för förskolebarnen, & varje år lär sig ett eller flera barn stora delar av Koranen utantill. Antalet barn som går på förskolan är 200.


MOSKÉBYGGET PROJEKTET

För att muslimerna ska kunna samlas för fredagsbönen och andra högtidliga tillfällen behövs en Moské. Därför köptes en mark på ca 7000 m2 för att bygga en Moské där muslimer kan be fem gånger om dagen, praktisera Islam & lära yngre generationer om den fredliga religionen enligt Allahs vilja.

Media har uppmärksammat frågan om byggandet av Moskén, men kommunen & de regionala myndigheterna har varit positiva & gett oss mark för byggandet.

En tillfällig barack byggdes 2008 för cirka 600 personer som skulle användas som böneplats för muslimerna i kommunen. Bygglovet går ut 2019, men kan förlängas till 2025. Idag finns det över 20 tusen muslimer i regionen som behöver utföra olika tjänster som bön, vigsel, rådgivning & begravning. Under fredagsbönen och Eid firandet tvingas muslimerna att be ute eftersom det inte finns tillräckligt med plats.

Stiftelsen Växjö Muslimer planerar att bygga en Moské i Växjö som ska kunna rymma 1400 personer samtidigt. Moskén kommer att byggas i två våningar & det kommer att kräva mycket pengar, men med Allahs hjälp hoppas vi att vi kan förverkliga vår dröm & möta behoven hos muslimerna i den delen av Sverige. Vi har börjat samla in pengar & ber alla våra bröder och systrar som har möjlighet att hjälpa till att bygga Guds hus. Vi hoppas att Allahs barmhärtighet ska falla över oss nu när Stiftelsen skrivit på kontrakt med en totalentreprenör som ska bygga den efterlängtade Moskén i Växjö.

Enligt Profeten Muhammad (Allahs frid och välsignelse vare med honom): ”För dem som bygger en Moské för Allahs skull, eller ger ett minimum av stöd, kommer Allah att bygga ett hus i paradiset åt honom” (Ibn Majah, Bukhari och Muslim).

Det är också värt att nämna att den nuvarande Moskén används dagligen fem gånger om dagen. Mer än 100 personer ber fajr i Moskén även när det är minus 15 grader kallt.المساجد في الدول الغربية نعمة. ساهم في بناء مسجد فكشو في السويد
MOSQUES IN WESTERN COUNTRIES, A BLESSING
MOSKEER I VÄST EN VÄLSIGNELSE

JOIN & BUILD A MOSQUE IN VAXJO | VAR MED OCH BYGG MOSKÉ I VÄXJÖ | كن معنا لبناء مسجدا في فكشو
مشروع بناء مسجد مدينة فكشو، بالسويد | MOSQUE BUILT PROJECT IN VAXJO, SWEDEN