Stiftelsen Växjö Muslimer och Växjö Islamiska Center är ett centrum före hela Smålands muslimer och andra som på något sätt vill ha rådgivning, genomföra religiösa- och friaktiviteter, samt andra tjänster som ryms inom den verksamhetsram som stiftelsen ämnas arbeta med.

Växjö Islamiska Center startades år 1988 och sysslar med religiösa, kulturella och sociala frågor. Moskén rymmer ca 500 bedjande. Antal besökare uppskattas till mer än 60 000 muslimer per år, andra besökare med en annan tro cirka 100-200 personer.

I Växjö finns även äldsta muslimska församling i regionen. Stiftelsen Växjö Muslimer och Växjö Islamiska Center har under mer än 30 år arbetat aktivt för att muslimer ska kunna integreras i samhället genom en islamisk praktik som är i samma linje som den svenska standarden, strukturen, lagar och regler.