Vi hjälpa till med att anordna en muslimsk begravningsceremoni när du förlorat någon närstående. Moskén har ett samarbete med en begravningsbyrå som hjälper till med det praktiska inför begravningen. Begravningsplats finns i Hovshaga, på Segerstadsvägen 78, Växjö.

Viktigt att veta:

  1. Anhöriga ska kontakta en begravningsbyrå och föra en diskussion kring detaljerna och kostnader.
  2. Anhöriga ringer och informerar Växjö Islamiska Center i god tid.
  3. Växjö Islamiska Center kontakter begravningsbyrån för att komma överens om tider för tvagning och gravsättning.
  4. Växjö Islamiska Center tar hand om inköp av material, tvagning och gravsättning.
  5. Växjö Islamiska Center kommer till begravningsceremoni dagen med Imam, och utföra det.