MOSKÉAVGIFT VIA SKATTSEDELN

Om du vill stödja Växjö Moskébygget med en moskéavgift kan du betala din medlemsavgift via skattsedeln. För att göra detta behöver du skicka in nedan skriftligt medgivande. Medgivandet gäller för hela kalenderåret och behöver inte förnyas.

Vad är moskéavgiften?
Moskéavgiften är en avgift som är frivillig för alla individer som vill stödja Växjö Islamiska Center. Innan år 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för kyrkoskatten. Moskéavgiften uppgår till 0,7 % av din bruttoinkomst (före skatt) av tjänst eller pension. Den exakta moskéavgiften till Växjö Islamiska Center beror på hur hög din inkomst är och justeras från år till år.

Vem som får betala Moskéavgift via skattsedel?
Alla som fyllt 18 år och har beskattningsbar inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i Sverige och har fyllt i ”Moskéavgift” blanketten betalar sin moskéavgift genom att den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten. Detta framgår på den deklarationsblankett som alla skattepliktiga medborgare får sig tillsända av Skatteverket i mars/april varje år. Skatteverket kommer att administrera avgiften, det vill säga sköta beräkning, debitering och redovisning.

Måste jag bo i Växjö för att kunna bidra med moskéavgift via skattsedel till Växjö Islamiska Center?
Nej, absolut inte, huvudsak att du bosatt i Sverige och att du betala skatt.

Var går moskéavgiften till?
Moskéavgiften gör det möjligt för Växjö Islamiska Center att få en stabil ekonomi. I dagsläget Moskébygget är prioriterad – såsom firande av högtider, hyran, el, vatten, försäkring, säkerhet/larm, underhåll, aktiviteter och andra utgifter.

Hur mycket är moskéavgiften?
Moskéavgiften uppgår till 0,7 % av din beskattningsbara inkomst. Varje år redovisas given summa i slutskattebeskedet.

Vem får reda på vart jag ger min moskéavgift?
Växjö Islamiska Center personal har tystnadsplikt. Skatteverket har 70 års sekretess på uppgiften om vilket trossamfund du stöder.

Hur överförs moskéavgiften?
Överföringen sker automatiskt genom Skatteverket

Kan jag ångra mig?
Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Ändringar ska meddelas senast 1 oktober året innan för att kunna träda i kraft följande kalenderår.

.