DET ÄR SAMMA SYSTEM SOM GÄLLER I MÅNGA RELIGIÖSA INSTITUTIONER, INKLUSIVE DEN SVENSKA KYRKAN, SOM TIDIGARE VAR SKYLDIG ATT BETALA TILL DEN SVENSKA KYRKAN, AV ALLA MEDBORGARE & INVÅNARE I SVERIGE VIA SKATTSEDELN.

VILL DU ATT MOSKÉ FINNAS KVAR?
SKICKA DITT FORMULÄR ”MOSKÉAVGIFT” IDAG
För att göra detta behöver du skicka in ett skriftligt medgivande. Medgivandet träder i kraft följandet kalenderår & behöver inte förnyas.

Fyll på ovan formulär & signera med Mobilt BankID.

VARFÖR SKA MAN BETALA MOSKÉAVGIFTEN?
Moskéavgiften gör det möjligt för Växjö Islamiska Center (Moské) att få en stabil ekonomi. Att kunna utföra sina aktiviteter, god utveckling, bättre service för hela samhället, liva upp till muslimernas förväntningar, & för att Moské finnas kvar.

I dagsläget Moskébygget är prioriterad – såsom firande av högtider, hyran, el, vatten, försäkring, säkerhet/larm, underhåll, it, aktiviteter, utrustning, kontor, revisionsbyrå, banktjänster (konto, bankgiro, autogiro, swish, överföringar), & övriga utgifter.

Moskéavgiften är för alla individer över hela Sverige som vill stödja Växjö Islamiska Center (Moské).
Innan 1:a januari 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för kyrkoskatten.

HUR MYCKET DU BETALAR I MOSKÉAVGIFT?
Moskéavgiften uppgår till 0,7 % av din bruttoinkomst (före skatt) av tjänst, pension eller sjukersättningen.

Den exakta moskéavgiften till Växjö Islamiska Center beror på hur hög din inkomst är & justeras från år till år. Beräkningen skulle kunna se ut som följer:

VEM SOM FÅR BETALA MOSKÉAVGIFT VIA SKATTSEDEL?
Alla som fyllt 18 år & har beskattningsbar inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i Sverige och har fyllt i ”Moskéavgift via skattsedeln” formulär betalar sin moskéavgift genom att den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten. Detta framgår på den deklarationsblankett som alla skattepliktiga medborgare får sig tillsända av Skatteverket i mars/april varje år. Skatteverket kommer att administrera avgiften, det vill säga sköta beräkning, debitering & redovisning.

MÅSTE JAG BO I VÄXJÖ FÖR ATT KUNNA BETALA MOSKÉAVGIFT VIA SKATTSEDEL TILL VÄXJÖ ISLAMISKA CENTER?
Nej, absolut inte, huvudsak att du bosatt i Sverige & att du betala skatt.

HUR ÖVERFÖRS MOSKÉAVGIFTEN?
Överföringen sker automatiskt genom Skatteverket.

FÖRDELNING AV MOSKÉAVGIFTEN
Moskéavgiften tas ut av skatteverket som skickar den vidare till trossamfundet (Förenade Islamiska Föreningar i Sverige).

De inbetalda moskéavgifterna från Skatteverket kommer att återbördas till Växjö Islamiska Center, efter att trossamfundet (Förenade Islamiska Föreningar i Sverige) tagit ut en administrativ avgift.

KAN MAN ÅNGRA SIG?
Ja, genom en skriftlig begäran via ett särskilt formulär som ni hitta här.
Moskéavgiften slutar tas ut redan året efter att begäran inkommit dock under förutsättningen att detta har skett senast den 1:a oktober under det aktuella året.

SEKRETESS
Sekretessen runt Moskéavgift är hög:

Skatteverket har sekretessbelagt uppgifter om samfundstillhörighet i 70 år. Taxeringsuppgifter är offentlig handling, men om handlingar lämnas ut är uppgiften om samfundstillhörighet blankad.

Båda Växjö Islamiska Center & trossamfundet (Förenade Islamiska Föreningar i Sverige) behandla dina personuppgifter under sekretess & av personer med avgivet tystnadslöfte.