Zakat Al-Fitr i år är 100 kronor per person


Zakat – en livlina för miljontals människor

Zakat är en av grundpelarna inom Islam – ett sätt att lindra lidande och skapa positiv utveckling för människor i utsatthet.

Zakat Al Fitr: ”Är obligatoriskt för alla muslimer”
Är en gåva som ska säkerställa att människor i fattigdom och utsatthet ska kunna fira eid. Summan beräknas per familjemedlem, och den uppgår till 100 kr per person. Gåvan kan skänkas fram till Eid-bönen, men det är bättre att skänka den så snart som möjligt.

Betala din zakat al-fitr till Islamic Relief i Stockholm här eller Swisha till 900 18 19 och märk med ”ZAKAT FITR”.


Zakat Al Mal:
Är en skatt på kapital. Beloppet uppgår till 2,5% av förmögenheten och skänks till utsatta människor. Syftet med denna Zakat är att rena inkomster och motverka fattigdom.
Betala din Zakat Al-Mal till Växjö Moské byggprojekt här


Vad är Fidya?

Om du på grund av exempelvis sjukdom, graviditet eller amning inte kan fasta betalar du fidya. Denna donation går till att förse behövande med mat.

Fidya motsvarar 100 svenska kronor för varje dag du inte fastar. Om du inte fastar på hela ramadan, motsvarar fidya alltså 3 000 kronor.

Det är rekommenderat att betala fidya inför eller under ramadan, men man har möjlighet att betala summan fram till ramadans inträde av påföljande år. Kontakta din lokala moské om du har frågor om just ditt ärende.


Vad är Kaffarah?

Kaffara är ett belopp som betalas när man utan giltigt skäl avstått från eller avsiktligen brutit fastan under ramadan.

För att kompensera för att ha brutit fastan utan giltigt skäl ska man fasta under 60 dagar i sträck. Om du inte kan göra det, betalar du en summa motsvarande 60 måltider till behövande. Kostnaden blir 100 kronor x 60 dagar = 6 000 kronor för varje dag som fastan brutits. Kaffarah ska betalas så fort som möjligt. Kontakta din lokala moské om du har frågor om just ditt ärende.


Läs mer om Zakat på ovan bok, det är en pdf.