Nedan Video visar hur man kan ladda ner vaccinationsbevis

Hämta vaccinationsbevis med din telefon
Hämta vaccinationsbevis med din dator
Länken för att ladda ner vaccinationsbevis