För mer fakta om Islam se nedan webbplatser


IslamGuiden.com

Förmedla en sann bild av Islam, denna fantastiska religion som missförståtts av många dels pga terrorhandlingar som begås av några i islams namn, och dels pga den vridna och negativa bilden av Islam som massmedia försöker förmedla. 

IslamGuidens webbplats "islamguiden.com" valdes som en bland Internetworlds bästa sajter år 2001 och fick betyg 9/10:


Koranensbudskap.se

Den heliga Koranen är Allahs budskap till mänskligheten. Koranen är Allahs Ord så som de uppenbarades via ärkeängeln Gabriel till profeten Muhammad, Allahs frid och välsignelser vara över honom. Koranen består av 114 kapitel och över sextusen verser. Koranens Budskap: är Koranen på svenska och på finska.


Sahih Al-Bukhari

Sahih Al-Bukhari är en samling av Profeten Muhammads (frid vare med honom) uttalanden och handlingar som även kallas för Sunnah. Sahih Al-Bukhari anses vara den mest autentiska källan till Islam efter Koranen.