Zakat Al-Fitr


Betalning av Zakatul-fitr (fastebrythögtidens renande föreskrivna skatt) Gud har lagt zakatul-fitr för var och en som har ett överskott av livsmedel. Skatten består av en saag av vanliga basvaror och ska ges till muslimska fattiga och behövande så att ingen ska lida brist på mat på dagen för eid.

Värdet på zakatul-fitr kan också betalas i pengar om det är den enda möjligheten.

Tiden för att betala den: Zakatul-fitr ska betalas någon gång från det att solen går ner på ramadans sista dag till tiden för eid-bönen. Den kan dock också betalas en eller ett par dagar tidigare.

Zaktul-fitr består av en saag av vanliga basvaror, till exempel ris, vete eller dadlar. En saag är ett volymmått. Men att mäta det i vikt är lättare för att uppnå ett mer exakt nutida mått. En saag motsvarar då ca 3 kg.

En muslim måste betala den för sig själv och för alla som han är försörjnings-skyldig för såsom hustru och barn. Det rekommenderas att även betala den för ett ännu ofött barn. Bot för obscent språk som använts under fastan och för att förse de behövande med mat.

För dem som betalar den före eid-bönen accepteras den som zakatul-fitr, men för dem som betalar den efter eid-bönen tas den endast emot som vanlig välgörenhet (Sadaqah). (Sunan Abu Dawod: 1609)