Om oss

Stiftelsen Växjö moské startades år 1988 och sysslar med religiösa, kulturella och sociala frågor. Moskén rymmer ca 500 bedjande. Antal besökare uppskattas till mer än 60 000 muslimer per år, andra besökare med en annan tro cirka 60-100 personer.

Syfte

Växjö moské syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner.

Mål

Stiftelsen Växjö Muslimer genom sin församling vill:
Stödja Kronobergs muslimer att utöva sina religiösa förpliktelser samt bevara sin religiösa och kulturella identitet.
Öka deltagandet, inflytandet och representationen av muslimer i de allmänna institutionerna och organ.
Stärka kontakten med andra muslimska aktörer i Sverige samt samarbetet och erfarenhetsutbytet inom den muslimska gemenskapen.
Delta aktivt i kampen för människans grundläggande friheter och rättigheter och för en värld fri från förtryck och orättvisor