Stödja Moskébygget i Växjö Kommun

 
Allah säger i Koranen: TROENDE! Ge av vad Vi har skänkt er för er försörjning innan en Dag kommer då allt köpslående är förbi, då ingen vänskap [består] och inga förböner [tas emot]. De som förnekar sanningen är svåra syndare. (2:254)


Bankgironr.: 5440-5295

Betalningsmottagare: Stiftelse Växjö Muslimer


Swish: 1236699128