Medlem i vår församling är alla de som har betalat medlemsavgift och accepterar den stadgar och regler som stiftelsen har. Genom att bli medlem bidrar du till en positiv utveckling av församlingen, som du och alla andra medlemmar kan dra nytta av.

Allah den Allsmäktige säger i den Heliga Koranen: "Rätten till omsorg underhållandet för moskéerna, Guds hus, är de som tror på Gud och den Yttersta dagen och som regelbundet förrättar bönen och ger åt de behövande och som inte fruktar någon annan än Gud. Enbart de kan hoppas höra till dem som har letts på rätt väg." At-Tawbah (Ånger) [9:18]

 
Profeten (Allahs frid och välsignelse vare med honom) sade: "För dem som bygger en Moské för Allahs skull, eller ger ett minimum av stöd, kommer Allah bygga ett hus i paradiset åt den". (Ibn Majah, Bukhari och Muslim)

Då antalet medlemmar ökar för varje år, ökar även behovet av en större Moské- och eller utrymme för bön och andra religiösa aktiviteter. Därför är det viktigt att vi alla ställer upp och tillsammans skapar de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna ha en fungerande församling.

Som medlem är du välkommen att ta del av aktiviteterna som vi erbjuder. Du är också, genom att betala medlemsavgiften med och tar ansvar för att påverka moskéns framtida utveckling och bidrar till att vi kan fortsätta driva de frågor som är aktuella för den muslimska gruppen i Sverige.

Som medlem betyder att:

  • Du hjläpa till att bygga en Moské i Växjö.
  • Kan du ta del av moskéns tjänster för reducerade avgifter.
  • Bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, familjerådgivning, sprida information om Islam.
  • Bidrar du till att stödja de utsatta som söker hjälp i Moskén
  • Bidrar du till att Moskén kan klara av sin verksamhet, god utveckling, bättre service för er och det svenska samhället, och för att Moksé finnas kvar.
  • Arrangera medlemsmöten där medlemmarna får möjlighet att påverka Moskéns verksamhet, tycka till och bidra med sina åsikter.
" Du är välkommen att bli medlem genom att fylla på blankett och skicka till adressen nedan, eller lämna till Moskén ".

Uppbördshjälp ett sätt att stötta din Växjö Moské

الدعم من خلال ضريبة الدخل. اسهل طريقة للمساهمة في بناء مسجد فكشو


Bästa och enklaste sättet att bidra till att vi ska ha den Moské vi behöver är genom UPPBÖRDSHJÄLPEN !

Därför uppmanas alla muslimer att fylla i och skicka in blanketterna, eller lämna till Moské.

Vad är Uppbördshjälp?
 
Uppbördshjälp är namnet på ett system som trossamfunden har möjlighet att använda för att samla in medlemsavgifter. Denna innebär att en person betalar sin medlemsavgift via skattsedel. Medlemsavgiften kan endast dras från skattepliktig inkomst. I det trossamfundet som vi är medlemmar hos Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) har beslutat att medlemsavgiften är 0,7 % av sin bruttoinkomst. På detta sätt blir medlemsavgiften unik för varje medlem. Det är skatteverket som sköter beräkningen, debiteringen och redovisningen. Ni kan alltid kontakta Moskén för mer information eller hjälp med att fylla i blanketten.