header-tempstodja-moskebygget

Stiftelsen Växjö Muslimer

Stiftelsen Växjö Muslimer (Islamiska Förbundet i Växjö) är ett centrum före hela Smålands muslimer och andra som på något sätt vill ha rådgivning, genomföra religiösa- och friaktiviteter, samt andra tjänster som ryms inom den verksamhetsram som stiftelsen ämnas arbeta med.

I Växjö finns även äldsta muslimska församling i regionen. Stiftelsen Växjö Muslimer har under mer än 30 år arbetat aktivt för att muslimer ska kunna integreras i samhället genom en islamisk praktik som är i samma linje som den svenska standarden, strukturen, lagar och regler.

Muslimerna i Småland arbetar dagligen för att aktivt stödja den muslimska gruppen och främja Islams budskap på ett sätt som gör att hela samhället kan dra nytta av det i sitt integrations- och utvecklingsarbete.